Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt

Y-vei til barnehagelærerutdanning i 2017 – endelig!

Barne- og ungdomsarbeidere kan bli barnehagelærer Nå kan barne- og ungdomsarbeidere (fagarbeidere) som vil bli barnehagelærer søke barnehagelærerstudier. Fra 2017 testes en ordning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU), hvor barne- og ungdomsarbeidere under 25 år og uten studiekompetanse kan søke om opptak til barnehagelærerstudiet. Frist for å søke på […]

Barne- og ungdomsarbeidere kan bli barnehagelærer

Nå kan barne- og ungdomsarbeidere (fagarbeidere) som vil bli barnehagelærer søke barnehagelærerstudier. Fra 2017 testes en ordning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU), hvor barne- og ungdomsarbeidere under 25 år og uten studiekompetanse kan søke om opptak til barnehagelærerstudiet. Frist for å søke på en av de 10 studieplassene er 1. mars.

Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd

I meldingen, som ble behandlet i Stortinget i mai 2012, går det frem at det skal gjennomføres forsøk med tilrettelagte utdanningsløp – y-veistilbud – for søkere som ikke tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse, men som har relevant yrkesfag fra videregående opplæring.

Det mangler i dag om lag 4000 førskolelærere på å oppfylle normen for pedagogisk bemanning i barnehagene.Gode utdanningsløp som gjør det mulig for de ansatte å ta høyere utdanning, kan bidra til å bøte på dette. Blant annet er det som tidligere nevnt igangsatt forsøk med arbeidsplassbaserte modeller for førskolelærerutdanning for assistenter i barnehagen. En Y-veiordning i førskolelærerutdanningen vil være et viktig bidrag for å få flere til å ta høyere utdanning rettet inn mot arbeid i barnehagen.

Les Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd.

Ordinær undervisning med forsterkning

Studentene følger undervisningen på det ordinære barnehagelærerstudiet, men vil i løpet av 1. studieår få forsterkning i fag som norsk og pedagogiske emner, samt fokus på akademisk lese- og skrivetrening og studiestrategier.

Kompetanseutviklingsprosjektet anbefalte utredning av Y-vei

Oppstart av en yrkesvei (Y-vei) til barnehagelærerutdanning er i tråd med rapport og anbefalinger til Utdanningsdirektoratet fra Kompetanseutviklingsprosjektet gjennomført ved HiOA/BLU.

Rapport Kompetanseutviklingsprosjektet ved HiOA/BLU

Med bakgrunn i oppsummeringen anbefaler prosjektledelsen overfor Utdanningsdirektoratet at de bidrar til at følgende skjer som del av Kunnskapsdepartementets kompetansestrategi for barnehageansatte (2014- 2020):

Utdanningsdirektoratet igangsetter et pilotprosjekt med Y-vei gjennom individuelle studieløp fra barne- og ungdomsarbeider til barnehagelærer.

Kompetanseutviklingsprosjektets blogg finner du her.

Se også min blogg-post Utdanningsbarnehager i Oslo kommune fra 2016.

Glede ved HiOA

I følge Fagbladet er Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er gledelig overrasket over den store interessen og ønsker alle søkere velkommen. Her ønskes flest mulig søkere for å få best mulig kvalifikasjoner, sier Martin Halvorsen, som er seksjonssjef for opptak og veiledning på Høgskolen i Oslo og Akershus. Ordningene for barnehagelærer og sykepleie gjelder for dem under 25 år, og er et forsøk ved HiOA, sier Halvorsen. Han oppfordrer alle som har spørsmål til å kontakte HIOA.

Fagforbundet er positiv

I følge Fagbladet er også Fagforbundet positiv. – Vi ønsker den yrkesfaglige veien (Y-veien) velkommen. Vi vet at studenter som går Y-veien, er svært dyktige og meget velansette i arbeidslivet, sier Mette Henriksen Aas, leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. Hun mener det er en anerkjennelse av fagarbeidernes kompetanse, og at et slikt tilbud gir større mulighet for karriereutvikling for barne- og ungdomsarbeideren.

Fagarbeider. Skjermdump fra Fagbladet 22.1.17 [khh]

Y-vei. Skjermdump fra Fagbladet 22.1.17 [khh]
Se nettavisen Khrono sin omtale av saken fire dager etter jeg skrev denne blogg-posten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *