Nordisk seminar om barnehagen i flerkulturell storbykontekst

Usma Ahmed, masterstudent tilknyttet REACH, forsker på inkludering av flerkulturelle i norske barnehager. 11. mars presenterte hun arbeidet på et felles nordisk seminar i regi av Malmö Stad og Malmö Universitet.

REACH har et fast nordisk samarbeid med Universitetet i Malmö, Profesjonsuniversitetet i København og med byene Oslo, Malmö og København. Seminaret 11. mars var en del av dette samarbeidet og inviterte alle som var interesserte i å samarbeide rundt utviklings- og forskningsprosjekter som omhandler barnehagenes muligheter og utfordringer i en tid med stort mangfold og mobilitet.

Les mer om det nordiske samarbeidet

Fra REACH deltok masterstudent Usma Ahmed, mens prosjektleder Mette Tollefsrud var med og ledet møtet. Usma fortalte om sitt mastergradsprosjekt, som omhandler hvordan foreldre fra to minoritetsspråklige grupper i Norge opplever inkludering i barnehagene. Usma jobber til daglig i en barnehage, og har vært student ved OsloMet siden 2016.

Portrett Usma Ahmed

«Fra og med første stund opplevde jeg at det var mange refleksjoner rundt kulturelt mangfold: hvordan kan vi ha et godt foreldresamarbeid med minoritetsforeldre på bakgrunn av utfordringer med språket, kultur og religion? Hvordan kan vi skape et inkluderende fellesskap i barnehagen der minoritetsforeldre også føler seg sett og hørt?» sier Usma om interessen hennes for foreldre i flerkulturelle barnehager.

Hun forteller videre at hensikten med masterprosjektet er å bidra til å bygge broer mellom «oss» og «dere», og skape et felles «vi» gjennom en mer inkluderende praksis i barnehagen, der foreldre med minoritetsbakgrunn også får rett til å tale sin sak, dele sine erfaringer og opplevelser i barnehagene.

Møtested for samtaler om muligheter og utfordringer

Målet med seminaret var å diskutere muligheter og utfordringer som finnes i de to kommunene Oslo og Malmö som er relevante for de yngste barnas utvikling, læring og livsvilkår. Forskere og ansatte i barnehagen fikk presentere pågående prosjekter med særskilt fokus på foreldresamarbeid og flerspråklighet, og estetiske uttrykksformer som en ressurs for læring.  

Etter presentasjoner fortsatte seminaret med diskusjoner omkring spørsmål og problemstillinger som kan lede til felles forskningsprosjekter. Her deltok også flere forskere fra OsloMet tilknyttet REACH.

Det overordnede målet er å å skape forskningssamarbeid mellom de to kommunene og bidra til en økt forståelse av kunnskap om barndom og barnehagens rolle i flerkulturelle storbyer.   

Oppfølgingsseminar 23. september

Dette seminaret var det første av to seminarer. Den andre delen finner sted 23. september, hvor Usma skal legge frem funn fra sin masteroppgave om foreldresamarbeid og intervjuer med somaliske og pakistanske foreldre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *