Kategorier
Barnehagelærerutdanning dagsaktuelt

En god barndom varer livet ut – høring om endringer i lærerutdanningene

Høring i lærerutdanningene – vold og seksuelle overgrep mot barn Framtidens barnehage har behov for ansatte med kompetanse til å oppdage vold mot barn. Kunnskapsdepartementet vil at alle kandidater fra lærerutdanningene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Det foreslås derfor endringer i § 2 i rammeplanene for […]

Høring i lærerutdanningene – vold og seksuelle overgrep mot barn

Framtidens barnehage har behov for ansatte med kompetanse til å oppdage vold mot barn. Kunnskapsdepartementet vil at alle kandidater fra lærerutdanningene skal ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Det foreslås derfor endringer i § 2 i rammeplanene for lærerutdanningene, herunder barnehagelærerutdanningen (for grunnskolelærerutdanningen skal læringsutbyttebeskrivelser i tråd med det som foreslås for de øvrige lærerutdanningene innarbeides i høringsutkast til nye rammeplan for grunnskolelærerutdanningen).

Endringsforslagene som gjelder barnehagelærerutdanningen

endringer_RPL-bhg
Endringsforslagene i Rammeplan for barnehagelærerutdanning [skjermdump: khh, 11.9.15].

En god barndom varer livet ut

Høringen kommer som ledd i arbeidet med tiltaksplanen En god barndom varer livet ut. Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017) som ble lansert i fjor, på 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon. Planen omfatter alle barn og ungdom mellom 0–18 år og er en forpliktende tiltaksplan med 43 prioriterte tiltak knyttet til en målrettet innsats for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom.

tiltaksplan
En god barndom varer livet ut. Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet [khh: skjermdump 11.9.15].
«Skolen og barnehagen er de viktigste arenaene for å nå fram til barn og ungdom med informasjon om vold og seksuelle overgrep» (Tiltaksplanen s. 25).

Høringsbrev og høringsfrist

Høringsfrist: 28.11.2015.

Les Høringsbrevet.

Relaterte innlegg

Les relatert innlegg: Hvordan kan det uhyrlige oppdages og stoppes? og Den offentlige omsorgssvikten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *