Velkommen til masterutstillingen for Estetiske fag 2021!

I år arrangerer avgangsstudentene ved Master i estetiske fag, OsloMet – storbyuniversitet en digital utstilling av verk fra fire studieretninger: Drama- og teaterkommunikasjon (DTK), Kunst i samfunnet (KIS) og Fagdidaktikk: kunst og design (FKD) og Mote og samfunn (MOS). 

Utstillingen er et resultat av studentenes todelte masterprosjekter, og tar for seg det praktiske arbeidet til totalt 22 avgangsstudenter, fordelt på de fire nevnte studieretningene. 

På grunn av koronapandemien foregår utstillingen kun digitalt og presenteres og formidles her med blant annet tekst, bilder og video. 

Situasjonen har også satt sitt preg på studentenes verker. Det har vært et helt spesielt og utfordrende år å gjennomføre prosjekter, men det skapte også rom for nye opplevelser og andre inntrykk i arbeidsprosessen og i de verkene som studentene presenterer.