Hokus Pokus!

En teaterteoretisk analyse av trylleforestillinger for barn

Hans Henrik Verpe


Dette masterprosjektet legger under lupen en performativ praksis som i stor grad har vært oversett av det teaterteoretiske feltet. Tryllekunstnere, og i særdeleshet tryllekunstnere som bestykker sine forestillinger med henblikk på at de skal egne seg for barne- og familiepublikum, har som hovedregel til gode å bli innlemmet i teatervitenskapelig forskning. Som mangeårig utøver av tryllekunst intendert for et publikum bestående av barn, tar jeg med dette prosjektet sikte på å gå i bresjen for å fylle et kunnskapsvakuum på det teaterteoretiske kartet, gjennom nettopp å undersøke egne trylleforestillinger for barn med en teaterteoretisk optikk.