Samtaler om vanskelige tema i skolen

Fortelling som inngang til samtaler med barn og unge

Ine Mariel Solbakken
Forsidebilde ressurshefte, illustrert av Evy-Kristin Hansen


Dette masterprosjektet har undersøkt sammenhengen mellom fortellinger, livsmestring og psykisk helse i skolen gjennom en todelt undersøkelse. Studiens hensikt er å utfordre og ufarliggjøre samtaler om vanskelige tema i skolen, og videre å tilby lærere kunnskap og metodiske ferdigheter innenfor muntlig fortellerkunst som inngang til samtaler med barn og unge.

Den første undersøkelsen var et kunst-basert forskningsprosjekt med problemstilling:
Hvordan kan muntlig fortellerkunst fungere som inngang til vanskelige samtaler?
Det kunst-baserte forskningsprosjektet ble gjennomført under en skoleturné med DKS på 5.-7.trinn med Dragen – en fortellerforestilling, som omhandler vold og rus i hjemmet fra et barns perspektiv.


Den andre undersøkelsen var et praksisledet forskningsprosjekt med problemstilling:
Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger trenger en lærer for å kunne bruke fortelling
som inngang til samtaler om vanskelige tema?


Det praksisledende forskningsprosjektet besto av fire kvalitative intervju med psykologspesialister
og det ble utviklet en serie med pilotkurs for lærere. På bakgrunn av intervju og pilotkurs utviklet jeg et nytt ressurshefte for lærere, om hvordan fortelling kan anvendes som inngang til samtale om vanskelige tema med barn og unge. Ressursheftet ble laget som et bidrag til en metode for økt søkelys på livsmestring i skolen.

RESSURSHEFTE FOR LÆRERE:

Skjermdump fra ressurshefte, bla i hele heftet nederst på denne nettsiden: https://www.inemariel.com/ma-
Tilgjengelig frem til 30.06.21