Demokratisk sett!

Hvordan kan universelt utformet kunstformidling bidra til samfunnsmessig inkludering av mennesker med synshemninger?

Anastasiya Alexeeva


Dette praktiske prosjektet bygger på masteravhandlingen min Demokratisk sett! der jeg undersøkte universell utforming av kunstformidling som samfunnsmessig inkluderende praksis for mennesker med redusert synsevne. Som case for undersøkelsen benyttet jeg formidlingspilotprosjektet Universell utforming av kunstsamlingen på OsloMet, som jeg deltok i.

En viktig forutsetning for at inkludering av mennesker med synsnhemninger skal lykkes er forståelse av synsnedsettelse fra samfunnet rundt dem. Fordommer mot synshemmede står da ofte i veien, derfor er det viktig å øke bevissthet rundt mennesker med synshemninger og prøve å forstå måten de ser verden på.

Gjennom dette prosjektet inviterer jeg mennesker med friskt syn til å se et utsnitt av OsloMet sin kunstsamling gjennom øynene til de svaksynte. Mitt ønske er å gi et innblikk i hvordan universell utforming av kunstformidling fungerer, samt øke bevissthet rundt de mest vannlige synsnedsettelsene.