Logomani

En kvalitativ studie som tar sikte på å få en større innsikt i nordmenn sitt forhold til logobruk på klær i luksussegmentet.

Mads Pettersen