Lytting som inngang til likeverdighet og deltakelse

Om ikke-verbal kommunikasjon i dramaundervisning på vgs

Anna Amalie Kjelstad


I dette prosjektet undersøkte jeg kommunikasjonen i dramaklasserommet, der empirien baseres på to undervisningsøkter med en dramaklasse på videregående skole. Prosjektet handler om bevisstgjøring i å møte mennesker fra en asymmetrisk posisjon, og jeg utforsket den åpne lyttingens betydning for likeverdighet og deltakelse. Dette har blitt gjort gjennom å anvende drama- og teaterfaglig kunnskap i den didaktiske gjerningen, og ved å gå helt til ytterpunktet: undervise uten verbalspråk. Det er en kvalitativ, fortolkningsbasert, empirisk studie der forskerens (min) tolkning og analyse vektlegges, og ses i forhold til elevenes og medforsker og -lærer, Eva Øvreness, sitt perspektiv.