Kontakt og komikk

En studie av standup-komikeres kontakt med publikum

Hallvard Olsen Dyrnes


I denne studien tar jeg utgangspunkt i min egen praksis som standupkomiker for å undersøke hvordan standup komikere kan skape kontakt med publikum. Et ønske om å skape publikumskontakt er ikke særegent for standup og slik kan resultatene være relevante også i andre uttrykksformer. Jeg utførte høsten 2020 et feltarbeid som standupkomiker og forsker. I løpet feltarbeidet genererte jeg empiri som denne studien tar utgangspunkt i. Gjennom en større analyse og drøfting av denne empirien søker jeg å finne hvilke grep og teknikker en standupkomiker bruker for å skape kontakt med publikum.

Under finner du linken til noen utdrag fra et av showene jeg utførte i løpet av min praksis:

Bilde på forsiden: Kristian Jøndal