Prosjekter

DRAMA- OG TEATERKOMMUNIKASJON


Lag noe dere synes er moro sjæl! – En autoetnografisk prosessanalyse av en devised humorforestilling og dens potensiale som identitetsmarkør


Lytting som inngang til likeverdighet og deltakelse


Er vi fortellingene våre? Eierskap, perspektiv og persepsjon i personlig fortelling.


Liv til minner – om utfordringer i reminisensteater i møte mellom unge skuespillere og eldre historiefortellere


KILL YOUR DARLINGS
– om å lage ungdomsteater i pandemi


Likestilling av dramaturgiske virkemidler, som dramadidaktisk strategi: Dramaundervisning hvor ordene ikke spiller hovedrollen


Kontakt og komikk: En studie av standup-komikeres kontakt med publikum


Hokus Pokus! En teaterteoretisk analyse av trylleforestillinger for barn


Teater når øyeblikket er alt du har – Om teatertilbud tilpasset personer med begynnende demens


Fra identitet til poetikk – Faser i arbeid med å forstå identitet og tilhørighet i et estetisk formidlingsprosjekt


Samtaler om vanskelige tema i skolen


Dramaforløp – en reise i sosial og emosjonell kompetanseutvikling


KUNST I SAMFUNNET


Demokratisk sett! Hvordan kan universelt utformet kunstformidling bidra til samfunnsmessig inkludering av mennesker med synshemninger?


Observasjon/rekomposisjon


Ragnhild Njærheim

Kunst som en del av byutvikling: Et naturobservatorium – en undersjøisk park


Kunstens bidrag til miljørefleksjon. Prosjekter med ungdommer i naturen


Digitalt nærvær – En undersøkelse i digital kunstformidling


FAGDIDAKTIKK: KUNST OG DESIGN


Sosialt entreprenørskap, designkompetanse for bærekraftig utvikling – en casestudie 


I dypet – En undersøkelse av dybdelæring knyttet til forkunnskaper i eget skapende arbeid


Skjematiske tegneprosesser under forestillingstegning og observasjonstegning


MOTE OG SAMFUNN


Logomani: En kvalitativ studie som tar sikte på å få en større innsikt i nordmenn sitt forhold til logobruk på klær i luksussegmentet.


Skeive klær – En undersøkelse av Pride som fenomen, for å skape et samfunnsbevisst design


Samarbeid i sceniske produksjoner: En undersøkelse av samskaping som metode for samarbeid


Strikkedesigneren i møte med ny teknologi: En reise gjennom begrensninger og muligheter i programvaren SDS-ONE Apex4