Teater når øyeblikket er alt du har

Om teatertilbud for personer med begynnende demens

Heidrun Persdatter Aaserud


Bilde fra film

Jeg har venner i Storbritannia som jobber ved et teater i Leeds. Det teateret har jevnlig teaterforestillinger som er tilpasset personer med demens og det er ikke det eneste teatret i det landet som har slike tilbud. Så jeg har undret meg over: Hvorfor ser jeg ikke dette på norske teatre? Hva skal til for å skape et slikt tilbud på norske institusjonsteatre når vi vet at andelen av befolkningen med demens bare vokser?

Den 4. desember 2020 uttalte helse – og omsorgsminister Bent Høie til NRK at demens er en større utfordring for samfunnet enn Covid-19. Og når helseministeren sammenligner demens med en pandemi, kan man tolke det dithen at han degraderer både sykdommen og pasienten og gir et slags dødsbudskap lenge før det trenger å være det. Men ikke bare det, vi trenger først og fremst en forståelse og et ønske om å fjerne stigma rundt diagnosen demens.
Derfor vil  jeg i den skriftlige delen av masteroppgaven fokusere på personer med demens, deres rettigheter til å få delta i kulturlivet og dermed kartlegge hvilke aktivitetstilbud som finnes og hva som skal til for at teatrene skal bli mer delaktig.

Det arbeidet som blir vist under dreier seg om den praktiske delen av masteroppgaven, den skriftlige delen ferdigstilles høsten 2021.

Jeg vil be deg om å ikke glemme
I den praktiske delen ble det laget en kortfilm ment som en liten tankevekker til personer i kunst – og helsesektoren.

Glemselens elv
Filmen forteller historien om X og Far og møtet med glemselens elv, teateret og om å holde fast på kreativiteten.

Demensbrems
jeg kan virke ganske påståelig. sier det rett ut. i filmen. teater kan være en demensbrems. vet ikke om det er det. har lite forskning. det handler om verdighet. å få lov til å være seg selv. når selvet sakte. men sikkert. druknes. flyter med elva. langt inn. inn i bevisstheten.

Det var under oppdagelsen av Anne Basting det begynte.
   Basting spør ikke om hva personen husker, men stiller heller det hun kaller «beautiful questions» som inviterer til undring og kreativitet, der alle er på samme nivå. Hun flytter fokuset fra det å huske over til kreativiteten og fantasien.

Far elsker sjøen, men også kunsten, kreativiteten, teatret.
Far.. Hvordan beveger sjøen seg?

Bilde fra film