Observasjon/rekomposisjon

Rafael Juval Angelo Eish


La musikken spille mens jeg tar deg gjennom byrommet. Et sted der hverdagslivet fylles med mennesker og ting, og av fraværet av dem. To motsetninger som begge kan lære oss noe om oss selv og om omverdenen. Rommets sanselige dimensjoner endres ut fra vår perseptuelle tilstedeværelse. Av forestillingene vi fyller det med og av hvem eller hva vi legger merke til. Det kan forstørres, forminskes eller det kan forvrenges; du kan utpeke og utfordre hva du ser. Lik en gatemusikant opptrer du i byen, og du observerer dens opptreden. Du kan skrive om omgivelsene og sette opp rommet som ditt eget. Aktualisere det som noe nytt, som frigjort, og avsløre dets performative vesen. Du kan invitere ditt publikum, de stadige forbipasserende, til å ta del i fellesskapet. Et fellesskap av observatører og oversettere, av komponister, gjerne amatører, med krav på sitt.

Arbeidene mine tar utgangspunkt i å rekomponere objekter og perspektiver fra byrommet. Med opptak av byen og bruk av reklameplakater og skilt eller avbildinger av arkitektur og andre omgivelser, fremstiller jeg den som noe annet. Som noe velkjent som likevel må utforskes og som kan fylles med symbolikk og nye forestillinger. Gjennom en kroppslig og antagoniserende praksis, streber jeg etter å reforhandle størrelsesforholdet mellom meg som en passiv forbruker og aktiv produsent av omgivelsene. I prosessen observerer og inviterer jeg også andre til å gjøre det samme, og reflekterer over verdien dette har.
Å se byen som et fellesskap av observatører og oversettere, innebærer å tro på en mulig demokratisering av byrommet. Troen er tilknyttet våre sanselige erfaringer, og en bevisstgjøring av disse. For meg tillater en slik prosess å bryte opp etablerte sannheter. Samtidig åpner den opp for nye forestillinger om måter å være og å leve i byen på. Hvis vi får øye på hvilke historier byen rommer og kontinuerlig skapes av, kan vi også utvide hvilke av disses behover den, eller vi, kommer i møte.

Arbeidene inngår i en todelt masteravhandling sammen med en praksisledet skriftlig del.

Verkliste
Foto: Rafael Juval Angelo Eish (1 – 4) og Håvard Sandvik (5 – 20)
Fargekorrigering: Synne Sofi Bårdsdatter Bønes
Takk til Isak Ree, Paal Kobbeltvedt og Dmitrij Minasow
Kontakt: rafael.eish@gmail.com
OsloMet, 2021