Dramaforløp

En reise i sosial og emosjonell kompetanseutvikling

Veronika Olsen


Gjennom mitt masterprosjekt har jeg undersøkt mitt eget virke som dramalærer i et kortere dramaforløp, med fokus på sosiale koder og emosjonell kompetanse blant elever i barnetrinnet. Avhandlingen berører hvilke oppgaver en lærer har som leder i en slik prosess. De største utfordringene jeg har møtt i undervisningen handler om elevers forkunnskaper, og viktige elementer som dramapedagogen må forholde seg til i løpet av en dramaprosess, slik som holdning til rollespillet, elevgruppens kompetanse og erfaring med drama og tematikken, og refleksjon gjennom distansering til rolle.

Arbeid gjennom dramaforløp krever god planlegging, og planlegging har derfor vært en av de største arbeidsoppgavene jeg har hatt i dette prosjektet. Oppgavene må samsvare med målet for undervisningen, og min måte å undervise på må skape engasjement og glede som kan skape god læring.

I arbeidet med dette prosjektet har jeg anvendt ulike dramapedagogiske metoder. Lærer-i-rolle har vært en gjennomgående rød tråd, hvor vi har møtt den fiksjonelle karakteren Marita, som kommer fra planeten Emona – et sted hvor de ikke har lov til å vise følelser.

Gjennom ulike frysøvelser, bildeteater, diskusjoner og refleksjoner må elevene over fire undervisningsøkter lære Marita hva følelser er, og hvorfor de er viktige slik at hun kan kommunisere med menneskene på jorden. Senere tar hun med seg sin nyoppståtte kunnskap tilbake til Emona, hvor hun nå vil snakke med kongen.

Undervisningsøktene gav meg som forsker, observatør og lærer mye tilbake, og elevenes refleksjoner har i ettertid blitt til eventyret som jeg presenterte som min praktiske eksamen. Elevenes refleksjoner har blant annet gitt liv til eventyrets karakterer; beverungen, bjørnungen og den lille jenta, som er lei seg, sint eller redd fordi de blir ertet av de andre. Dette kommer av at elevene har reflektert seg frem til at erting kan gjøre andre lei seg, sint og redd, og at vi må jobbe for å skape glede for alle.

Veien til Emonas hjerte er et eventyr om Maritas reise på Emona etter sitt besøk på jorden, formidlet gjennom et brev fra Marita til elevene i etterkant av dramaforløpet. I dette eventyret vandrer Marita fra hytten sin, gjennom skoger, daler og berg for å snakke med kongen av Emona om følelser. På veien møter hun disse tre karakterene, som ikke våger å vise følelser fordi det ikke er lov.

Dette eventyret kan du høre i lydfilen under.