Om oss

Denne bloggen er utviklet av OsloMet Kunstsamling i arbeidet med prosjektet Universell utforming av kunstformidling. Prosjektet er støttet av Bufdir i 2019. Prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet kunstsamling og Fakultet for teknologi, kunst og design ved Institutt for estetiske fag, Institutt for informasjonsteknologi og Makerspace. Flere bachelor og masterstudenter har vært sentrale i utviklingen av prosjektet.

Norges Blindeforbund har deltatt i prosjektet  og sikret brukerperspektivet.  

Sentrale aktører er:

Prosjekteier: Førstelektor Liv Klakegg Dahlin (OsloMet kunstsamling)

Prosjektleder: Universitetslektor Siv Hofsvang (Institutt for estetiske fag)

Teknologisk forankring og utvikling: Førsteamanuensis Pietro Murano (Institutt for informasjonsteknologi) og Leder for Makerspace Evin Güler

Studentskribenter:  Masterstudent Anastasiya Alexeeva  og Therese Ramstad Moen

Produktutvikling av skilt og design: Gunnar Havnås og Mikal Rundhovde Mørenskog i samarbeid med Evin Güler. 

Teknisk support og utvikling av blogg. Praktisk bistand. Bachelorstudent Khadeeja Afzal

Innlesing av tekst til lydfiler: student Lydia Øfsti Nesje

Fokusgruppe fra Norges Blindeforbund: Christian Thon, Karianne Havsberg, Unn Ljøner Hagen og Ole Christian Lagesen