Apokalypse nå av Unn Sønju

Døden som et skjelett kommer ridende på en hvit hest som er lut i holdningen. De er på vei gjennom et goldt steinlandskap, med spor av grønt og blått. Den myke vevteknikken kontrasterer motivet. Skjelettet ikledd en kappe fra oldtiden og holder ett sverd. I den blodrøde bakgrunnen fremtrer skjelettets skygge som en silhuett av en soldat fra vår tid. Soldaten har en granatkaster over skulderen.
Foto: Istvan Virag
Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.
Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no


Unn Sønju (1938 -)
Apokalypse nå (2011)

Billedvev (280 cm ganger 250 cm)
Andrea Arntzens hus (P32)


Døden som et skjelett kommer ridende på en hvit hest som er lut i holdningen. De er på vei gjennom et goldt steinlandskap, med spor av grønt og blått. Den myke vevteknikken kontrasterer motivet. To tidsepoker er forenet i vevarbeidet: kunstneren har tatt utgangspunkt i den franske billedveven “Apokalypsen i Angers” fra Middelalderen og skapt sin egen versjon av Apokalypsen. I hennes versjon er skjelettet ikledd en kappe fra oldtiden og holder ett sverd. I den blodrøde bakgrunnen fremtrer skjelettets skygge som en silhuett av en soldat fra vår tid. Soldaten har en granatkaster over skulderen.

Med dette verket agiterer kunstneren mot krig. Verket er sammensatt av protester og motsatser. Gjennom den langsomme veven fanger hun inn både det lille menneskets livsvilkår og de store verdensomgripende spørsmålene.


Unn Sønju er en norsk tekstilkunstner, tegner og grafiker, kjent både i Norge i internasjonalt. Hun har utdanning i kunst fra England og studerte billedvev ved Statens kvinnelige industriskole i Oslo fra 1960 til 1962. Unn Sønju har hatt mange utsmykningsoppdrag og er innkjøpt av museer og samlinger.