Portrett av Åsulv Frøysnes av Kira Wager

Lydfil – omtale av verket (MP3)

Norsk tekst om verket (PDF)

English text on the artwork (PDF)

Portrettet av høgskoledirektør Åsulv Frøysnes er malt i olje på en PVC-plate. De rette penselstrøkene i bakgrunnen er brede og overlappende. Fargene er blå, røde og gule, og sammensetningene av fargene gir en brun tone flere steder hvor fargene har blandet seg. I gjengivelsen av Frøysnes er strøkene kortere og bevegelsene etter penselen skaper strukturer og dybde i ansiktet. Det er antydet en blå dress og hvit skjorte og et ansikt i rødtoner som en kontrast til bakgrunnen.
Foto: Istvan Virag
Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.
Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no