Tsunami av Inger Sitter

Lydfil – omtale av verket (MP3)

Norsk tekst om verket (PDF)

English text on the artwork (PDF)

Maleriets utførelse er abstrakt og tilsynelatende kaotisk. Kunstneren bruker nøytrale beige- og blåtoner og blander dem med blodrødt i brede penselstrøk. Fargene bygger opp kontraster i bildene. Avrundede former og kraftige penselstrøk skaper en dynamikk i motivet.
Foto: Istvan Virag
Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.
Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no

Inger Sitter (f.1929-2015)
Tsunami (2006)

Olje på lerret (130 cm ganger 155 cm)
Ellen Gleditchs hus (P35)


Maleriets utførelse er abstrakt og tilsynelatende kaotisk. Kunstneren bruker nøytrale beige- og blåtoner og blander dem med blodrødt i brede penselstrøk. Fargene bygger opp kontraster i bildene. Avrundede former og kraftige penselstrøk skaper en dynamikk i motivet.

Samspillet mellom tittelen, fargekontrastene og bevegelsen i bildet formidler en opplevelse av katastrofe. Verket kan gi assosiasjoner til hvor kraftfull naturen er i møte med menneske. “Tsunami” ble malt i 2006 etter sterke inntrykk fra hendelsen i Thailand julen 2004.

Inger Sitter var både grafiker og maler. Hun var en av Norges mest kjente og sentrale kunstnere i utvikling av abstrakt formspråk. Som en av de få kvinnelige kunstnerne i etterkrigstiden har hun hatt stor innflytelse på kunstfeltet. Hun er representert i Nordens fremste gallerier og kunstsamlinger, og bidro med sine monumentale verk til utsmykking av offentlige rom i Norge.