Geir Tores venstre hånd tegnet med min høyre hånd I/Geir Tores høyre hånd tegnet med min venstre hånd I av Pierre Lionel Matte

Pierre Lionel Matte (f. 1961) 

Geir Tores venstre hånd tegnet med min høyre hånd I/Geir Tores høyre hånd tegnet med min venstre hånd I 

Tusjpenn på papir 65×85 cm 

Tegningen viser en venstre hånd som er vendt med håndflaten mot betrakteren og en høyre hånd som viser håndbaken. Den venstre hånden er innskrevet med geografiske områder, med navn som Kárášjohka, Áltá, Oslo og Bergen, fra håndleddet og ut til fingertuppene.  På den høyre hånden kartlegges personens mentale og fysiske tilstander, her er det skrevet canalis capri-syndrom, flatulens og eufori, blant andre tilstander.  

Kunstverket er ett i en serie hvor Matte har tegnet hendene til kunstnere – inkludert sine egne – innskrevet med historier, steder og kroppslige tilstander. Hendene forteller oss om livet og historien til de portretterte. Hendene er tegnet av sin motpart; venstre hånd er tegnet av høyrehånd og omvendt. 

Pierre Lionel Matte er en fransk-norsk billedkunstner utdannet ved Kunstakademiet  i Trondheim. Matte har bakgrunn fra klassisk tegnekunst, men kunstnerskapet hans innbefatter også installasjon og fotografi, ofte kombinert. Kunstverkene til Matte tar utgangspunkt i hverdagsliv, og har ofte et politisk aspekt som undersøker temaer om nasjonal identitet, nasjonalisme, xenofobi, globalisering og kunsthistorie. Gjennom behandlingen av slike spørsmål søker Matte å utfordre vår forståelse av kulturelle symboler.