LEDvegg i Andrea Arntsens hus

Wave av Bård Ask

WaveLight av Squidsoup / Anthony Rowe

HMol av Marius Watz


Lydfil – omtale av verket – Wave (MP3)

Lydfil – omtale av verket – WaveLight (MP3)

Lydfil – omtale av verket – HMol (MP3)

Norsk tekst om verket (PDF)

English text on the artwork (PDF)

Videoen “Wave” går tett på bølger på dypt vann. Lys- og skyggespill både i bølger og himmel, kombinert med blåfarger, skaper realisme i motivet av hav i bevegelse. Bevegelsene veksler i en syklus uten fastsatt slutt. Opplevelsen endrer seg med avstand til verket. På nært hold kan en se et abstrakt glitrende mønster som blir til dramatiske bølger på større avstand. “Wavelight” er en interaktiv installasjon hvor bølgebevegelsen på skjermen følger forbipasserende. Videoen viser store volumer av komplekse, flytende elementer i form av bølger og dråper i langsom bevegelse. Det skaper en virtuell abstrakt bølgetopp. Fargene endrer seg i det bølgen beveger seg, fra grønn til turkis-blå, gul, rosa og rød. Den abstrakte bølgen blir kraftigere helt til den møter kanten av skjermen og kastes tilbake. Verket HMol består av en serie av animasjoner som viser linjer, strenger og kuler i bevegelse over en sort bakgrunn. Formene illustrerer proteinstrukturer, kroppens indre byggeklosser. De fargerike formene, skapt gjennom kunstnernes bruk av Jmol, et visualiseringsverktøy for biodata, flyter sakte i et tilsynelatende uendelig dypt rom.
Verk fra KORO, for mer informasjon se KOROs hjemmesider
Foto: Istvan Virag
Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.
Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no

Bård Ask (1979 -)
Wave (2013)

Videoinstallasjon (7 minutter)
Andrea Arntzens hus (P32)


I første etasje blir vi møtt av en 16 meter ganger 4 meter stor skjerm hvor 3 videoverk går i loop. Videoen “Wave” går tett på bølger
på dypt vann. Lys- og skyggespill både i bølger og himmel, kombinert med blåfarger, skaper realisme i motivet av hav i bevegelse.
Bevegelsene veksler i en syklus uten fastsatt slutt. Opplevelsen endrer seg med avstand til verket. På nært hold kan en se et
abstrakt glitrende mønster som blir til dramatiske bølger på større avstand.
“Wave” gir en opplevelse av naturen i permanent bevegelse. Verkets størrelse kan gi oss en følelse av menneskets relative
betydning satt opp mot naturens dimensjoner.
Bård Ask er en norsk billedkunstner som hovedsakelig jobber med video- og foto.


Squidsoup/Anthony Rowe (1963 -)
Wavelight (2014)

Interaktiv videoinstallasjon
Andrea Arntzens hus (P32)


“Wavelight” er en interaktiv installasjon hvor bølgebevegelsen på skjermen følger forbipasserende. Videoen viser store volumer av
komplekse, flytende elementer i form av bølger og dråper i langsom bevegelse. Det skaper en virtuell abstrakt bølgetopp. Fargene
endrer seg i det bølgen beveger seg, fra grønn til turkis-blå, gul, rosa og rød. Den abstrakte bølgen blir kraftigere helt til den møter
kanten av skjermen og kastes tilbake.
Installasjonen spiller på grensene og kontrastene mellom fysisk og virtuell tilstedeværelse. Bølgen i bevegelsen kan gi inntrykk av
ro, men når vi passerer starter en kjedereaksjon som viser voldsomme krefter. “Wavelight” er basert på avansert bruk av kamera
som fanger lys og bevegelse og bearbeider dem til det flytende og fargerike motivet.
Anthony Rowe jobber med digital kunst og interaksjonsdesign i praksis, forskning og utdanning. Squidsoup er en internasjonal
kreativ gruppe opprettet av Rowe i 1997. Den er basert i Storbritannia og jobber med digital og interaktiv kunst.


Marius Watz (1973 -)
HMol (2014)

Digital animasjon
Andrea Arntzens hus (P32)


Verket består av en serie av animasjoner som viser linjer, strenger og kuler i bevegelse over en sort bakgrunn. Formene illustrerer
proteinstrukturer, kroppens indre byggeklosser. De fargerike formene, skapt gjennom kunstnernes bruk av Jmol, et
visualiseringsverktøy for biodata, flyter sakte i et tilsynelatende uendelig dypt rom.
Verket bygger en bro mot helsefagene i bygget. Kunstneren vil gjennom animasjonen problematisere hvorvidt konvensjonelle
vitenskapelige data nødvendigvis er den eneste måten å se og forstå et menneske på.
Marius Watz er kjent for sine digitale animasjoner og billeduttrykk hvor han bruker delvis selvlaget programvare.
Nøkkelsetning: De tre animasjonene på denne skjermen omhandler sammenhengen mellom den fysiske menneskekroppen og
verden omkring.