LEDvegg i Andrea Arntsens hus

Wave av Bård Ask

WaveLight av Squidsoup / Anthony Rowe

HMol av Marius Watz


Lydfil – omtale av verket – Wave (MP3)

Lydfil – omtale av verket – WaveLight (MP3)

Lydfil – omtale av verket – HMol (MP3)

Norsk tekst om verket (PDF)

English text on the artwork (PDF)

Videoen “Wave” går tett på bølger på dypt vann. Lys- og skyggespill både i bølger og himmel, kombinert med blåfarger, skaper realisme i motivet av hav i bevegelse. Bevegelsene veksler i en syklus uten fastsatt slutt. Opplevelsen endrer seg med avstand til verket. På nært hold kan en se et abstrakt glitrende mønster som blir til dramatiske bølger på større avstand. “Wavelight” er en interaktiv installasjon hvor bølgebevegelsen på skjermen følger forbipasserende. Videoen viser store volumer av komplekse, flytende elementer i form av bølger og dråper i langsom bevegelse. Det skaper en virtuell abstrakt bølgetopp. Fargene endrer seg i det bølgen beveger seg, fra grønn til turkis-blå, gul, rosa og rød. Den abstrakte bølgen blir kraftigere helt til den møter kanten av skjermen og kastes tilbake. Verket HMol består av en serie av animasjoner som viser linjer, strenger og kuler i bevegelse over en sort bakgrunn. Formene illustrerer proteinstrukturer, kroppens indre byggeklosser. De fargerike formene, skapt gjennom kunstnernes bruk av Jmol, et visualiseringsverktøy for biodata, flyter sakte i et tilsynelatende uendelig dypt rom.
Verk fra KORO, for mer informasjon se KOROs hjemmesider
Foto: Istvan Virag
Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.
Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no