Opus av Unn Sønju

Lydfil – omtale av verket (MP3)

Norsk tekst om verket (PDF)

English text on the artwork (PDF)

Veggteppet «Opus» beveger seg opp og ned, lager bretter, og løper rytmisk langs endeveggen.
Foto: Istvan Virag
Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.
Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no