Carrying the face of Ugliness Ahmed Umar

Foto: Viktoriya Pantelimon
Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.
Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no

Ahmed Umar (1988)  

Carrying the face of ugliness (2018)  

Fotografi  

250 cm x 300 cm 

Carrying the Face of Ugliness er et svart-hvitt fotografi som viser to menn, den ene gjemmer seg bak den andre. Kunstneren står sentralt i fotografiet og ser direkte i kamera. Mannen bak holder rundt kunstneren og skjuler ansiktet sitt bak kunstnerens høyre skulder. De har et godt grep om hverandres hender. Bak dem er en tom vegg med en dørkarm på høyreside og en lav betongvegg nederst på venstreside. Øverst på venstreside henger noen ledninger. 

Verket er en del av en serie med navn Caring the face of ugliness. Carrying the face og ugliness er et sudansk ordtak som beskriver en som tar skylden på vegne av en gruppe. Serien ble fotografert i Sudan 10 år etter Ahmed Umar rømte landet som politisk flyktning. Fotoserien viser LGBTQ+ miljøet i Sudan som er svært utsatt til tross for at dødsstraff ble avskaffet i 2020. Ahmed Umar bruker egen kropp for å gi et ansikt til mennesker i LGBTQ+ miljøet i Sudan. På denne måten forteller han historiene til de ulike individene i det utsatte miljøet. 

Umar er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo, og praktiserer et bredt spekter av kunstformer, alt fra skulptur til performance. Han har stilt ut kunst både i Norge og internasjonalt. Carrying the face of ugliness ble blant annet vist på Oslo Jernbanestasjon, Ski stasjon og Gardemoen flyplass.