Stillhetens hav av Unn Sønju

Lydfil – omtale av verket (MP3)

Norsk tekst om verket (PDF)

English text on the artwork (PDF)

Billedveven består av 1030 deler, hver del er 10 cm ganger 10 cm, og er spredt omkring i offentlige og private samlinger. I Clara Holsts hus får vi oppleve 40 av disse delene, plassert i et rutemønster. De består av ulike lyse og svarte felt, med deler av gamle CD-plater som lager skinnende felt og lysglimt i den vevde billedvevflaten.
Foto: Istvan Virag
Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.
Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no