Torso av Kristian Blystad

Lydfil – omtale av verket (MP3)

Norsk tekst om verket (PDF)

English text on the artwork (PDF)

Skulpturen er satt sammen av flere store deler i granitt til en abstrahert torso. Mellom delene oppstår det flere hulrom i skulpturen. Flatene veksler mellom å være rue og glatte.
Foto: Istvan Virag
Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.
Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no

Kristian Blystad (1946 -)
Torso (1995)

Skulptur i granitt (245 cm ganger 260 cm)
Bislettbekken

Skulpturen er satt sammen av flere store deler i granitt til en abstrahert torso. Mellom delene oppstår det flere hulrom i skulpturen. Flatene veksler mellom å være rue og glatte. Skulpturens plassering midt på Frydenlundområdet, i flyt med landskapsparken rundt Bislettbekken, gjør “Torso” til et signalverk på OsloMet.

De tre meter lange armene har et hull gjennom hele skulpturen. Det skaper et mekanisk avtrykk som kan virke som et spor av en bærebjelke. Gjennom teknikkene kunstneren har brukt gjenspeiler skulpturen forholdet mellom menneske og natur. Torsoen er en klassisk form som er brukt gjennom hele kunsthistorien, men her har kunstneren arbeidet eksperimentelt med formen.

Kristian Blystad er en norsk billedhugger. Han er utdannet ved blant annet Statens Kunstakademi i Oslo. Han har utført flere offentlige arbeider, et av de står foran Stortinget i anledning Grunnlovens 175-årsjubileum.