Silverklockan av Tomas Colbengtson

Trykket Silverklockan viser et utvisket blått landskap i dis, med noen små dyr og mennesker i forgrunn til venstre. Motivet er tredelt, venstre- og midtpartiet er omtrent like store og viser begge et blått landskap i overgang mellom sjø og land. Til høyre er det et smalere felt som dekker hele trykkets høyde og som viser grå skygger, de samme grå skyggene omslutter landskapene i de to feltene til venstre. Under landskapet befinner dyr og mennesker seg, omgitt av et stort gråhvitt felt med antydninger til to arkitektoniske strukturer.

Kunstneren har brukt landskapsfotografier som viser himmelhøyden over vidda og havet, men også spor etter små mennesker og reinsdyr. Motivene som gradvis forsvinner og de glidende overgangene antyder hvordan våre minneprosesser fungerer. Kunstneren henter frem det det immaterielle og det flyktige i opplevelsen av den storslagne naturen, men også det tidløse i landskapet. Han tar utgangspunkt i den samiske kulturen og undersøker begreper som tilblivelse, identitet og tid.