Om OsloMet kunstsamling

OsloMets kunstsamling er en åpen brukssamling med lange røtter. Samlingen består av verk fra flere ulike institusjoner og sentre som alle har sin særegne historie.

Dette gjenspeiles i verkene som blir bærere av institusjonens tidlige historie og tradisjon, med fusjoner og vekst frem mot en stadig større høgskole, og til slutt et universitet i januar 2018. OsloMet har utviklet seg og blitt til det nye universitetet i storbyen. I tråd med denne utviklingen er målsettingen for Kunstsamlingen å bidra til synliggjøring av OsloMet – storbyuniversitetes historie, mangfold og nyutvikling, men også en erkjennelse om at kunst kan være en identitetsmarkør og et uttrykk for verdisett.