Hjemsted/ Nature mort av Kjell Nupen

Lydfil – omtale av verket (MP3)

Norsk tekst om verket (PDF)

English text on the artwork (PDF)

“Nature Morte” er en stor etsning fra serien “Hjemsted”. Motivet i den svarte rammen er mørkt og kan først virke abstrakt. Det dype mørket blir brutt av tre vertikale striper i lysere toner. Et horisontalt rødt felt på venstre side hvor tittelen «HJEMSTED» er gjengitt skaper en kontrast til det mørke. Det er også det lyseste område i bildet. I det tomme mørke landskapet gjemmer det seg et bilvrak.
Foto: Istvan Virag
Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.
Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no

Kjell Nupen (1955 – 2014)
Nature Morte / Hjemsted (2013)

Dyptrykk, etsning (99 cm ganger 133 cm)
Andrea Arntzens hus (P32)


“Nature Morte” er en stor etsning fra serien “Hjemsted”. Motivet i den svarte rammen er mørkt og kan først virke abstrakt. Det dype mørket blir brutt av tre vertikale striper i lysere toner. Et horisontalt rødt felt på venstre side hvor tittelen «HJEMSTED» er gjengitt skaper en kontrast til det mørke. Det er også det lyseste område i bildet. I
det tomme mørke landskapet gjemmer det seg et bilvrak.

Nature morte, død natur, er en vanlig beskrivelse på bilder som viser oppsatser med eksempelvis frukt og avskårne blomster. Disse bildene symboliserer livets forgjengelighet. I Nupens “Nature Morte” gir bilvrakmotivet i den uendelige naturen den ekstra dimensjonen.

Den anerkjente kunstneren Kjell Nupen arbeidet med maleri, grafikk, skulptur og store krukker i glasert keramikk. En spesiell, intens blåfarge kalt “Nupen blå” ble hans kjennetegn. Han var gjennom hele sin karriere en aktiv utstiller, og ble innkjøpt av en rekke samlere og offentlige institusjoner.