Praksishåndboka på nett

Dette er en blogg for radiografstudenter ved OsloMet – storbyuniversitetet og praksisveiledere. Her finner dere informasjon om praksisperiodene, vurderingsskjema, samt tilpasset informasjon fra praksisstedene. 

 

 

Forvalter av innholdet er Linn Bjerknes, på vegne av bachelorutdanningen i radiografi.
Kontaktinformasjon: libj@oslomet.no