OUS

Velkommen til Oslo Universitetssykehus

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning,
akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere
i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets
største med over 23.000 ansatte og har et budsjett på ca. 22 milliarder
kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk
forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

På sykehuset er det ansatt ca. 350 radiografer og de fleste arbeider i
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN). KRN har over 700 ansatte
fordelt på 5 lokaliteter, Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål
og Legevakten. Hvert år er 50-60 radiografstudenter i praksis ved
sykehuset.

Pasientomsorg, kvalitet på vårt sluttprodukt og et hyggelig arbeidsmiljø er
viktig for oss.

Vaksinasjoner

Det anbefales at du har tatt vaksine mot hepatitt B, BCG (tuberkulose) og
eventuelt sesonginfluensa før oppstart i praksis. Kontakt fastlege eller
din lokale helsestasjon for å få aktuelle vaksiner.

Første dag i praksis

Før du kommer i praksis må du signere elektronisk hos OsloMet for taushetserklæring og på spørsmål vedrørende smitte. Første dag i praksis blir du tatt i mot av en studentansvarlig ved OUS som gir dere en introduksjon til sykehuset og praksisperioden. Du får også tildelt arbeidstøy som skal brukes etter gjeldende retningslinje ved sykehuset. Husk å ta med innesko og dosimeter.

Forventning til deg som student

For at du skal få en god praksisperiode og lære mest mulig er det viktig at
du kjenner til følgende:

– Sett deg inn i læringsmålene før du kommer ut i praksis.

– Delta aktivt på undersøkelser ved modalitetene du settes opp. Pass
samtidig på at du holder deg innenfor ditt kompetanseområde.

– Der hvor det er aktuelt følger du din praksisveileders turnus, dette
innebærer at kveldsvakter kan inngå i praksisavviklingen.

– Studenter kan ikke administrere kontrast eller andre medikamenter, med
unntak av NaCl til skylling av venekanyle.


Vi gleder oss til å ønske deg velkommen som student ved Oslo
Universitetssykehus!

VÅRE FYSISKE LOKALISASJONER:

Aker sykehus
Radiumhospitalet
Ullevål sykehus
Legevakten
Rikshospitalet