PRAKSISSTEDER

Vi har mange ulike praksisplasser. Fra store universitetssykehus til mindre institutter.

For at du best mulig skal kunne forberede deg – har praksisplassene skrevet litt om sin arbeidsplass og forventninger til deg som student.