Kalnes

KALNES

Generell /akuttseksjon Kalnes

  • Bilde diagnostisk avdeling Kalnes er en stor avdeling på nytt fint sykehus i Østfold, som ligger nært E6 i Sarpsborg.
  • Vi er har 44 radiografstillinger
  • På vår avdeling har vi et fint samarbeid yrkesgruppene i mellom og godt arbeidsmiljø.
  • Vi har 3 skjelett laber, 3 CT laber, 1 angio/intervensjons lab lab, 1 gjennomlysnings lab og 4 UL laber, fordelt på poliklinikk, inneliggende og akutt. Vi er lokalisert over 2 etasjer i sykehuset med direkte tilknytning til akuttmottak.
  • På noen av røntgen labbene tar vi i hovedsak imot polikliniske pasienter og andre er mer beregnet på akuttundersøkelser.
  • Viktig at studenten setter seg raskt inn i sikkerhetsrutiner på avdelingen både når det gjelder akuttutstyr, strålehygiene, personlig hygiene og smitterutiner.
  • Når det gjelder personlig hygiene er det viktig å ankomme arbeidsplassen ren, ha nøytral deodorant (ingen streke parfymer), ingen smykker tillatt og benytte arbeidsplassen sitt arbeidstøy.
  • Som radiograf ved akutt Kalnes jobber de fleste 3 skift – dag-kveld- natt med tilhørende helgearbeid. Studentene vil i hovedsak ha praksis på dagtid. Dagtid er fra 0745 – 1500
  • Lunsjavvikling skjer som oftest i tidsrommet 11.30 til 12.30 en gang ettersom det passer. Studentene spiser hovedsakelig i sykehuskantinen da vaktrommet ofte er fullt i tidsrommet. Siden vi er en akuttavdeling er det viktig at radiografene får plass til å spise på vaktrommet da de har mulighet til lunsj

Studentveileder ved akutt seksjon Kalnes er Annette Farmann.

 

 

 

 

Kalens har egne seksjoner for BDS, MR og Nuklærmedisin:

BDS                 MR                   Nukleærmedisin