FORTLØPENDE VURDERING


Kontinuerlig veiledning og tilbakemeldinger er en forutsetning for at studenten skal oppnå forventet læringsutbytte i praksisperioden. Veiledning gis muntlig underveis i arbeidet og som skriftlige ved å benytte «Fortløpende vurderingsskjema».

Modalitetsskjema

«Modalitetsskjema» skal fylles ut underveis og/eller ved avsluttet periode på en modalitet. Modalitetsskjema bør fylles ut av en veileder som ikke er med på midt-/sluttvurderingen.