Lovisenberg

Presentasjon av Lovisenberg Diakonale Sykehus, Radiologisk avdeling.

Vi er totalt 41 ansatte i avdelingen. Disser er fordelt på 25 radiografer, herav: 1 seksjonsleder, 1 ledende radiograf, 4 fagradiografer, (CT, MR, generell røntgen, RIS/PACS)1 radiograf som er systemansvarlig for avdelingens IKT-system. 1 hjelpepleier. 9 radiologer + LIS lege. 6 sekretær/kontorstillinger. Vi har i dag totalt 6 laboratorier, fordelt på: 3 generell røntgen (2 av disse med gjennomlysning) 1 CT, men vi vil i løpet av 1 halvår 2019 få vår 2. CT. 1 MR, sannsynligvis MR nr 2 i 2020. 1 ultralydlaboratorium.

Arbeidstid:

Normal arbeidstid på dag er i tidsrommet 07.30 – 15.30. Lunsj i tidsrommet 11.15 – 12.15. (1/2 time) Mellomvakt kl. 11.00 – 19.00 Aftenvakt kl. 15.00 – 22.00 Nattevakt kl. 22.00 – 08.00 Internundervisning, demonstrasjoner studentene kan delta på: De som er veiledere tar av og til med seg studentene på morgendemonstrasjon for med. avdeling. Ellers er studentene velkommen til å være med på avdelingens internundervisning som vanligvis er annenhver fredag fra kl. 08.00 – 08.45. De fredager det ikke er internundervisning, hender det vi går på møter som arrangeres for hele sykehuset.

Forventninger vi har til studentene:

Være aktive og ta initiativ. Vise interesse for faget. Inneha forståelse og kunnskap som forventes på det stadiet de er i studiet. Samarbeide med pasienter og personale. Sette seg inn i avdelingens prosedyrer sammen med veileder, og følge disse. Videre må studenten følge avdelingens regler for påkledning. Ingen smykker, rent tøy hver dag, hijab ren og hvit. Møte presis, gi beskjed om fravær. Presentasjon av praksisveiledere/ledere. May-Lis som er kontakt person, og deltar ved midt- og sluttvurderinger. Flere av avdelingens radiografer er veiledere på omgang. Siri som har ansvar for turnus, sørger for at veileder og student stort sett følger hverandre. Jorunn tar imot studentene, gir kort informasjon om sykehuset og ønsker velkommen etc.