Praktisk informasjon

Obligatorisk studiedeltagelse

Det krever minimum 90 % tilstedeværelse i praksis. Har studenten et fravær utover 10 % av det totale antall praksisdager, godkjennes ikke praksisperioden.

Arbeidstøy

Arbeidstøy vil du få utdelt ved de sykehus hvor du er i praksis. Bruk av smykker, øredobber, klokker, og ringer skal ikke forekomme av hygieniske hensyn. Langt hår skal være samlet i hårstrikk og du må ha med passende fottøy. Studenter i praksis skal bære navneskilt som identifiserer studenten med: navn og hvilken studieretning, eks: Kari Normann, Radiografstudent.

Religiøse hodeplagg.: Dersom du bruker hijab ber vi om at du tar kontakt med aktuell avdeling ved praksisinstitusjonen før praksis slik at de kan bestille hijab på forhånd. Praksisinstitusjonene aksepterer ikke bruk av egne hijaber. 

Dosimeter

Studenten mottar dosimeter fra OsloMet før praksisperioden, og leverer tilbake dosimeter til etter at praksisperioden er gjennomført. Ved tap av dosimeter, må studenten betale for dette.

Graviditet

Dersom studenten har mistanke om eller vet at hun er gravid, skal hun snarest informere kontaktlærer og praksisveileder om dette, slik at praksisstedet på best mulig måte kan tilrettelegge praksisperioden.

Rettigheter og plikter

Du kan lese om dine rettigheter og plikter i forbindelse med praksisperioden her.

Skikkethetsvurdering

Hensikten med skikkethet er å sikre at barnehagebarn, elever, pasienter og andre brukere møter ansatte som er skikket for det yrket de utøver. Les mer om skikkethet her.

Skader i forbindelse med praksis?

Dersom du skulle havne i en situasjon på praksisstedet som innebærer personskade, smitte, trusler, utagering, stikkskader eller trakassering eller lignende, ber vi deg lese mer her.