Moss

MOSS

Moss er en del av Sykehuset Østfold, og i vår seksjons er vi 15 radiografer og 2-3 radiologer.
Vi holder til i Peer Gynts vei, noen få kilometer fra Moss sentrum. Det er bra med togforbindelse og buss hit fra Oslo, og flere medarbeidere pendler daglig.

Vi har CT, 3 gjennomlysning/ skjelettlaber, en skjelettlab i Askim, mobil røntgen som kjører ut til sykehjem og helsehus, UL, samt en MR. Vi har mest elektiv drift, med mye ortopedi. Vår åpningstider er fra 07-18, mens studenter bruker å jobbe fra 0800 – 1530. Vi tilbyr god opplæring, med praksisveiledere og radiografer som følger studentene godt opp.

Vi inkluderer studenter på felleslønsjer og lignende.
Våre forventninger til studenter er at de viser interesse, tar initiativ og er delaktig i arbeidet.