Ahus

Bildediagnostisk avdeling Ahus:

Vi yter bildediagnostisk service til inneliggende og polikliniske pasienter henvist fra primær- og spesialisthelsetjenesten.

Bildediagnostisk avdeling har en moderne utstyrspark. Vi er i alt over 200 ansatte fordelt på leger, radiografer, bioingeniører, hjelpepleiere og merkantilt personell, som gjør sitt ytterste for å gi våre brukere best mulig service og medisinskfaglig behandling 24 timer i døgnet.

Avdelingen er delt mellom Nordbyhagen B301/ B302/NN og på Ski.
Avdelingen er inndelt i seksjonene:

 • Radiografi
  •  Generell/ultralyd
  •  MR
  •  CT
  • Turnus og bemanning
 • Brystdiagnostikk
 •  Intervensjon
 •  Nukleærmedisin
 •  Radiologi
 • Ski

Arbeidstiden er fra 7.45-15.15, noen variasjoner kan forekomme. Lunsj kl. 11.30, noen variasjoner kan forekomme.
Det settes opp egne studentundervisninger for alle kull som kommer hit i praksis, samt at studentene er velkommen til å delta på avdelingens internundervisninger.

Studentteamet ved avdelingen består av leder: Cecilie Bredesen Åmellem, Studentansvarlig: radiograf Sindre Solberg og studentveileder : radiograf Mikael Oseberg.