PRAKSISPERIODER

Under Praksisperioder i toppmenyen finner du informasjon om de ulike praksisperiodene:

  1. Praksis for 1. prs studenter
  2. Praksis for 2. års studenter
  3. Praksis for 3. års studenter