TRELIS-logoen

TRELIS vil utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene.​


TRELIS vil bidra til bedre naturfaglærerutdanning ved å:

  • produsere forskning som bidrar til den nasjonale og internasjonale kunnskapsbasen
  • bygge kompetanse i lærerutdanningsmiljøene i naturfag i Norge
  • videreutvikle innhold, struktur og arbeidsmåter i naturfagdelen av grunnskolelærerutdanningen ved HVL og OsloMet og på nasjonalt plan 

I TRELIS brukes en tilnærming til forskningsbasert lærerutdanning i naturfag som er basert på Aspfors og Eklund (2017) sitt skille mellom eksplisitt og implisitt forskningsbasert lærerutdanning og Tatto og Furlong (2015) sine fire elementer i forskningsbasert lærerutdanning som vist nedenfor.

TRELIS består av seks arbeidspakker som er fordelt innenfor eksplisitte og implisitte tilnærminger:

Oversikt over arbeidspakkene