TRELIS-logoen

TRELIS vil utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene.​

TRELIS vil bidra til bedre naturfaglærerutdanning ved å:

  • produsere forskning som bidrar til den nasjonale og internasjonale kunnskapsbasen
  • bygge kompetanse i lærerutdanningsmiljøene i naturfag i Norge
  • videreutvikle innhold, struktur og arbeidsmåter i naturfagdelen av grunnskolelærerutdanningen ved HVL og OsloMet og på nasjonalt plan 

Vår tilnærming til forskningsbasert lærerutdanning i naturfag er basert på Aspfors og Eklund (2017) sitt skille mellom eksplisitt og implisitt forskningsbasert lærerutdanning og Tatto og Furlong (2015) sine fire elementer i forskningsbasert lærerutdanning.

To store reformer i norsk utdanningspolitikk er viktige utgangspunkter for TRELIS. Den første er overgangen til femårig grunnskolelærerutdanning med mastergrad og satsing på å utvikle forsknings- og utviklingskapasitet gjennom samhandling mellom skoler og lærerutdanningsinstitusjoner (Kunnskapsdepartementet: Lærerutdanning 2025). Den andre er fagfornyelsen og den nye læreplanen for naturfag, der utforskende arbeidsmåter og programmering i naturfag er sentrale elementer.

TRELIS består av seks arbeidspakker (AP), der AP 2 og AP 3 ser generelt på de implisitte og eksplisitte forskningskomponentene i lærerutdanningen, mens AP 4 og 5 tar for seg hva forskningsbasert lærerutdanning kan innebære i praksis i arbeidet med hhv utforskende arbeidsmåter og programmering i naturfag. AP 6 tar for seg samarbeidet mellom skoler og lærerutdanning og ser på hvordan disse kan ta i bruk forskningsbasert kunnskap gjennom «lærende nettverk».

Oversikt over arbeidspakkene