AP 1: Prosjektledelse

Deltakere:

Ellen K. Henriksen (arbeidspakkeleder)OsloMet (UiO)
Kirsti M. Jegstad (medleder)OsloMet
Katarina Pajchel OsloMet
Idar Mestad HVL
Gunilla EklundOsloMet (Åbo Akademi)

Arbeidspakke 1 (AP 1) dreier seg om administrasjon og ledelse av TRELIS samt ovedordnet kommunikasjon og formidling (prosjektseminarer, konferanser, nettsider, blogg).