AP 6: Lærende nettverk

Deltakere:

Kirsti Marie Jegstad (arbeidspakkeleder)OsloMet
Katarina Pajchel (medleder, programmering)OsloMet
Idar Mestad (medleder, Bergen)HVL
Nils Petter HauanVilVite
Torill HøibyLillestrøm realfagssenter
Tine Weise HålandLillestrøm realfagssenter
Linda M. SmedbakkenLillestøm realfagssenter
Andre deltakere fra AP 4 og 5 (oppdateres)OsloMet og HVL

Om arbeidspakken:

I arbeidspakke 6 (AP 6) ønsker vi å studere hvordan forskningsbaserte undervisningsaktiviteter, og spesielt de som utvikles gjennom arbeidspakkene 4 og 5 kan brukes i skoler. I tillegg ønsker vi å studere hvordan lærere, lærerutdannere og tilbydere av lærende nettverk kan samarbeide om å utvikle forskningsbasert naturfagsundervisning i lærerutdanning og skoler.  

AP 6 er et samarbeid mellom naturfagslærerutdanningsmiljøene på OsloMet og HVL og lærende nettverk etablert i regi av Lillestrøm realfagssenter og vitensenteret VilVite i Bergen. Arbeidspakken vil bestå av to faser. I første fase vil vi observere undervisningsaktiviteter i de lærende nettverkene og dette vil bidra med kunnskap og erfaringer om lærende nettverk, samt til å utvikle undervisningsaktivitetene i AP 4 og 5. I andre fase vil vi introdusere undervisningsaktivitetene i AP 4 og 5 for lærerne i de lærende nettverkene.  

Forskningsspørsmål: Datagrunnlag og metode:
6.1 Hvordan kan lærerutdannere, lærere og skoleeiere samarbeide om å utvikle forskningsbasert praksis i lærerutdanning og skole?Observasjon og fokusgruppeintervjuer
6.2 På hvilke måter kan lærende nettverk støtte lærerstudenters og læreres utvikling av forskningskompetanse (research literacy)?Observasjon og fokusgruppeintervjuer
6.3 Hvordan opplever lærere undervisningsressurser knyttet til utforskende undervisning og programmering og hvilke utfordringer og muligheter beskriver de?Observasjon og fokusgruppeintervjuer
6.4 Hvordan oppfatter lærere relevansen av undervisningsaktivitetene for klasserommet?Fokusgruppeintervjuer