AP 6: Lærende nettverk

Deltakere:

Kirsti Marie Jegstad (arbeidspakkeleder)OsloMet
Katarina Pajchel (medleder, programmering)OsloMet
Idar Mestad (medleder, Bergen)HVL
Nils Petter HauanVilVite
Torill HøibyLillestrøm realfagssenter
Tine Weise HålandLillestrøm realfagssenter
Linda M. SmedbakkenLillestøm realfagssenter
Andre deltakere fra AP 4 og 5 (oppdateres)OsloMet og HVL

Om arbeidspakken:

I arbeidspakke 6 (AP 6) ønsker vi å studere hvordan forskningsbaserte undervisningsaktiviteter, og spesielt de som utvikles gjennom arbeidspakkene 4 og 5 kan brukes i skoler. I tillegg ønsker vi å studere hvordan lærere, lærerutdannere og tilbydere av lærende nettverk kan samarbeide om å utvikle forskningsbasert naturfagsundervisning i lærerutdanning og skoler.  

AP 6 er et samarbeid mellom naturfagslærerutdanningsmiljøene på OsloMet og HVL og lærende nettverk etablert i regi av Lillestrøm realfagssenter og vitensenteret VilVite i Bergen. Arbeidspakken vil bestå av to faser. I første fase vil vi observere undervisningsaktiviteter i de lærende nettverkene og dette vil bidra med kunnskap og erfaringer om lærende nettverk, samt til å utvikle undervisningsaktivitetene i AP 4 og 5. I andre fase vil vi introdusere undervisningsaktivitetene i AP 4 og 5 for lærerne i de lærende nettverkene.  

Forskningsspørsmål: Datagrunnlag og metode:
6.1 Hvordan kan lærerutdannere, lærere og skoleeiere samarbeide om å utvikle forskningsbasert praksis i lærerutdanning og skole?Observasjon og fokusgruppeintervjuer
6.2 På hvilke måter kan lærende nettverk støtte læreres utvikling av forskningskompetanse (research literacy)?Observasjon og fokusgruppeintervjuer
6.3 Hvordan oppfatter lærerne sin egen kompetanseutvikling gjennom deltakelse i lærende nettverk og hvordan opplever de at dette har ført til endringer i deres egen undervisning? Observasjon og fokusgruppeintervjuer