AP 6: Lærende nettverk

Deltakere:

Kirsti Marie Jegstad (arbeidspakkeleder)OsloMet
Katarina Pajchel (medleder, programmering)OsloMet
William Espen WindsorOsloMet
Per Øyvind SollidOsloMet
Idar Mestad (medleder, Bergen)HVL
Nils Petter HauanVilVite
Anne MælandVilVite
Torill HøibyLillestrøm realfagssenter
Christine Nybø BrattenborgLillestøm realfagssenter
(Andre deltakere fra AP 4 og 5)OsloMet og HVL

Om arbeidspakken:

I arbeidspakke 6 (AP 6) ønsker vi å studere hvordan forskningsbaserte undervisningsaktiviteter, og spesielt de som utvikles gjennom arbeidspakkene 4 og 5 kan brukes i skoler. I tillegg ønsker vi å studere hvordan lærere, lærerutdannere og tilbydere av lærende nettverk kan samarbeide om å utvikle forskningsbasert naturfagsundervisning i lærerutdanning og skoler.  

AP 6 er et samarbeid mellom naturfagslærerutdanningsmiljøene på OsloMet og HVL og lærende nettverk etablert i regi av Lillestrøm realfagssenter og vitensenteret VilVite i Bergen. Arbeidspakken vil bestå av to faser. I første fase vil vi observere undervisningsaktiviteter i de lærende nettverkene og dette vil bidra med kunnskap og erfaringer om lærende nettverk, samt til å utvikle undervisningsaktivitetene i AP 4 og 5. I andre fase vil vi introdusere undervisningsaktivitetene i AP 4 og 5 for lærerne i de lærende nettverkene.  

Forskningsspørsmål: Datagrunnlag og metode:
6.1 Hvordan kan lærerutdannere, lærere og skoleeiere samarbeide om å utvikle forskningsbasert praksis i lærerutdanning og skole?Observasjon og fokusgruppeintervjuer
6.2 På hvilke måter kan lærende nettverk støtte læreres utvikling av forskningskompetanse (research literacy)?Observasjon og fokusgruppeintervjuer
6.3 Hvordan oppfatter lærerne sin egen kompetanseutvikling gjennom deltakelse i lærende nettverk og hvordan opplever de at dette har ført til endringer i deres egen undervisning? Observasjon og fokusgruppeintervjuer