AP 5: Programmering og modellering

Deltakere:

Katarina Pajchel (arbeidspakkeleder)OsloMet
Siv G. AalbergsjøOsloMet
Håkon SwensenOsloMet
Per Øyvind Dokken SollidOsloMet
Birger BrevikOsloMet
Niklas KarlsenOsloMet
Ellen K. HenriksenOsloMet

Om arbeidspakken:

Programmering og modellering i naturfag er et nytt fagområde i norsk skole, derfor trenger lærerstudenter å møte programmering som en del av grunnskolelærerutdanningen i naturfag. Gjennom arbeidspakke 5 skal TRELIS-prosjektet utvikle forskningsbaserte, utprøvde programmeringsaktiviteter som kan brukes både i grunnskolelærerutdanningen og kompetanseutvikling for praktiserende lærere (se arbeidspakke 6). Studentene skal utvikle egne kunnskaper og ferdigheter, og de skal reflektere over hvordan de kan tilrettelegge for elevers utvikling innen programmering og modellering.

I TRELIS vil vi spesielt undersøke hvordan ulike tilnærminger til programmering (blokk-programmering, tekst-programmering o.l.) kan gi lærerstudentene en grunnleggende forståelse av algoritmer og programmering – og hvordan studentene anvender denne forståelsen til å utforske naturfaglige prosesser, samt til kreativ og teknologisk problemløsing.

TRELIS-prosjektet skal bidra til forskningen på dette feltet ved å undersøke hvordan lærerstudenter arbeider med programmerings- og modelleringsaktivitetene og hvordan studentene forholder seg til å undervise elever innen dette fagområdet.