Ny stipenidat ved HVL – arbeidspakke 4

Jørgen Stange Larsen har bakgrunn som lærer på mellomtrinnet, hvor han har jobbet i mange år. I TRELIS vil Jørgen undersøke lærerens rolle i utforskende arbeid. Elevers undring, utforsking, engasjement og læreglede er noe av det han synes er kjekkest med å undervise i naturfag. Undervisning med naturfaglærerstudenter er også noe han synes er veldig spennende. Det er en viktig motivasjon for utvikling og forskning på utforskende aktiviteter i naturfaglærerutdanningen som kan bidra til at studenter utvikler kompetanse i å tilrettelegge for elevers utforsking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *