Ny stipendiat i TRELIS arbeidspakke 5

«Forskningsprosjektet mitt har som mål å finne ut hvordan programmering kan inngå i naturfaglærerutdanningen, på en måte som forbereder lærerstudentene på selv å undervise etter de nye naturfaglæreplanene».

Jeg heter Niklas Karlsen. Jeg har arbeidet som lærer i videregående skole og undervist i flere forskjellige fag, sist i IKT-servicefag ved St. Olav videregående skole. Jeg har alltid vært interessert i stjerner og universet, og det var innfallsvinkelen min den gang da jeg studerte fysikk og astronomi. På slutten av studietiden tok jeg det som føltes som en stor kursendring den gangen, og rettet meg inn mot å kunne arbeide med barn og unge i skolen. I læreryrket har jeg blant annet vært opptatt av verdien til det enkelte menneske og hvordan ta vare på det. Nå ser jeg frem til en treårs-periode der jeg kan forske på naturfaglærerutdanning og hvordan programmering kan brukes i naturfag. Forskningsprosjektet mitt har som mål å finne ut mer av hvordan programmering kan inngå i naturfaglærerutdanningen, på en måte som forbereder lærerstudentene på selv å undervise de nye naturfaglæreplanene. Jeg er spesielt interessert i dette med hvordan vi kommer frem til kunnskap, som handler både om læring, men også om forskning. I forskningsprosjektet mitt vil jeg derfor blant annet se på hvordan det å lage simuleringer ved hjelp av dataprogrammering kan brukes for å hjelpe med å forstå mer av naturfaglig kunnskap og naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *