Unyttige roboter – nyttig læring

Hvordan starte med programmering i skolen? Naturfagstudentene på OsloMet har i høst bryn seg på et oppdrag som bød på både engasjerende og nyttig læring – og mindre «nyttige», men sjarmerende roboter. Her kan du se noen av resultatene.

Studentene på naturfaglærerutdanningen på OsloMet (1-7 og 5-10) har i høst gjennomført et prosjekt hvor oppdraget var å lage såkalte «unyttige roboter». Målet var både en introduksjon ril programmering og bruk av micro:bit sammen med Tinkerkit.

For mange av studentene var dette et første møte med programmering og teknologiundervisning og de opplever at det er mye å sette seg inn. Det å starte med konkrete oppgaver, først bare enkel koding, og videre det å løse et oppdrag, var for mange en nyttig og lærerik start. Flere av studentene uttrykte at temaer ble ufarliggjort. De verdsatte kombinasjonen av programmering fysiske enheter som motorer, lys, lyd og ulike sensorer fordi resultatene ble så konkrete. Gjennom videre arbeid med å modifisere og lage eget undervisningsopplegg i teknologi, ønsker vi i TRELIS å utvikle og teste hvordan lærerstudenter kan overføre erfaringer med å gjennomføre et opplegg selv til fagdidaktisk refleksjon og utvikling.

Læreplanen i naturfag har teknologi som et av kjerneelementene. Gjennom kreative prosesser skal elever bruke og skape teknologi, sette sammen deler til et system. Programmering og modellering er sentrale deler av slike oppdrag og involverer mange aspekter av algoritmisk tenkning.

Skal du reise bort? Her er løsningen som gjør at plantene overlever

Men oppgaven kan løses også på en annen måte …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *