TRELIS-modellen for utforskende arbeidsmåter

I prosjektet TRELIS vil vi utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene. Ett av fokusområdene er utforskende arbeidsmåter i naturfag (arbeidspakke 4). Utforskende arbeidsmåter er sentralt i læreplanen etter fagfornyelsen (LK20), og det er dessuten en måte å jobbe med naturfag på som har vært anbefalt i forskningslitteraturen i årtier.

Våren 2021 har vi i arbeidspakke 4 i TRELIS utarbeidet en felles forståelse for hva vi legger i utforskende arbeidsmåter. Dette er gjort med utgangspunkt i forskningslitteratur og andre prosjekter innen temaet. Her kan du se Idar forklare TRELIS-modellen for utforskende arbeidsmåter.