Anbefalt lesning


– Stort sett hver gang jeg er ute på byen må jeg tisse bak et hjørne
Akkan, I. B. & Årtun, A. B


Universell utforming av skolebygninger
Byggforskserien


Lydmiljøet i klasserom påvirker elevenes læring
Hustvedt, E. & Yri, U. K.

Design for mangfold – Universell utforming i skoler og barnehager
Kommunesektorens organisasjon

Kartleggingsverktøy – Universell utforming i skoler og barnehager
Kommunesektorens organisasjon

Universell utforming i skolen
Lefdal, E. M. / FORM

Planlegging av universell utforming i skoler
Norconsult

Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (2021–2025)
Regjeringen

Universell utforming av grunnskolen
Unge Funksjonshemmede

Farger og kontraster i skolebygg
Universell utforming as