Apalløkka skole

Apalløkka skole. Bilde: Apalløkka skole

Byggår: 1971, totalrenovert 2000
Trinn: 8-10

Apalløkka skole er en ungdomsskole på Ammerud med beliggenhet i bydel Grorud i Oslo. Skolen har totalt ca. 400 elever og ca. 50 ansatte.  

Skolens visjon er “sammen om” elevenes læring faglig og sosialt står sentralt på Apalløkka skole. Dette er tett knyttet opp mot deres verdier skaperglede, kunnskap og likeverd.  

Skolen har også fokus på relasjonsarbeid, dybdelæring, høy faglig kvalitet og et trygt, inkluderende og varmt læringsmiljø. I tillegg har de fokus på de tre tverrfaglige temaene – folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling ved at de deler skoleåret i 3-4 prosjektperioder som omhandler temaene.  

(Informasjon hentet fra skolens nettside)

Kartleggingsundersøkelse ble gjennomført ved Apalløkka skole den 14. september 2021.