Lysejordet skole

Fasadebilde av Lysejordet skole
Bilde: Lysejordet skole

Byggeår: 1978
Trinn: 1-7

Lysejordet skole er en barneskole som åpnet i 1978. Skolebygget har senere blitt utvidet ved flere anledninger, senest i 2009.  Skolen beliggenhet befinner seg mellom Røa og Lilleaker, i Ullern bydel. 

Skolen satser på engelsk og skriving i alle fag. Deres visjon og glede, kunnskap og trygghet.  

Her legger de vekt på at alle elever skal møte faglig utfordringer og et motiverende og variert læringsmiljø innenfor trygge og forutsigbare rammer. I tillegg har de stor satsning på musikk, kunst og håndverksfagene for å stimulere hele eleven i læringsprosessen. Skolen har høye ambisjoner på elevens vegne. På grunnlag av det har de valgt å ha faglærere i hovedfagene, også på de lavere trinnene.

(Informasjon hentet fra skolens nettside)

Kartleggingsundersøkelsen ble gjennomført ved Lysejordet skole den 6. September. 2021.