Rapport

Det er for tiden i arbeid en vitenskapelig artikkel om universell utforming i kunst- og håndverksrom, som nå er i prosess med å bli publisert i FormAkademisk. Artikkelen er skrevet av Else Margrethe Lefdal, med Jannicke T. B. Bech og Gunn Synnøve Dalstein som medforfattere.

Forside av dokumentet "UU - Felles dokument - Kartleggingsskjema av kunst- og håndverksrom"

UU – Felles dokument – Kartleggingsskjema av kunst- og håndverksrom

Last ned dokument