Haugenstua skole

Foto hentet fra skolens nettside

Byggeår: 2016
Trinn: 1-10

Haugenstua skole er en barne- og ungdomsskole med beliggenhet i Stovner bydel. Nytt skolebygg sto klart 1. august 2016, og skolen er derfor relativt ny. Skolen har totalt ca. 700 elever og i overkant av 100 ansatte. Målsetting omhandler å ruste elevene for livslang læring, og at dørene åpnes for mange muligheter i fremtiden.  

Skolens visjon er: Sammen utvikler vi hele mennesket.  

Skolens retter fokus mot samarbeid, trygghet, undring og det å være arbeidsom. De er opptatt av å gi elevene varierte og gode fagkunnskaper, grunnleggende ferdigheter og dannelse i forma v et sett med karaktertrekk som skal hjelpe elevene til å bli den beste utgaven av seg selv.  

(Informasjon hentet fra skolens nettside)

Kartleggingsundersøkelsen ble gjennomført ved Haugenstua skole den 8. September. 2021.